ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเมธินี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมินตา เมฆโต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0