สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เทา - แดง
มุ่งศึกษา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม
สัญลักษณ์โรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
กาสะลอง - ดอกปีบ