ติดต่อเรา
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ม.4   ตำบลท่าขมิ้น  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์ 056-619654 เบอร์โทรสาร 056-619654
Email : -
Facebook : https://www.facebook.com/Houyyaophittayakom-School-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน