รงเรียนห้วยยาวพิทยาคม เพิ่มจุดบริการน้ำดื่มให้กับนักเรียนทั้งหมด 3จุด ได้เเก่ บริเวณ โรงอาหาร ใต้ถุน
สถิติผู้เข้าชม