ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. กระทรวงศึกษาธิการ
นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม มอบเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้แก่นายนพชัย บุญเรืองยา ผู้รับผิดชอบโครงการและสภานักเรียนที่ร่วมกันขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,18:57   อ่าน 900 ครั้ง