ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมห้องเรียนปลอดศูนย์
นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับชั้นเรียนที่สามารถแก้ไขให้มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ใน "กิจกรรมห้องเรียนปลอดศูนย์" เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเอง
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,18:44   อ่าน 874 ครั้ง