ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (New Normal)
"พิธีไหว้ครูแบบ New Normal" วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม โดยสภานักเรียนโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่ศิษย์พึงกระทำต่อครูผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชา ทั้งนี้ได้จัดพิธีไหว้ครูให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ลดการแออัด ลดการทำกิจกรรมร่วมกันของคนจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2563,12:38   อ่าน 854 ครั้ง