ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าทันตแพทย์โรงพยาบาลโพทะเล มาให้ความรู้และเรื่องการแปรงฟัน
วันพุธ ที่ 5 กรกฏาคม 2560 เจ้าหน้าทันตแพทย์โรงพยาบาลโพทะเล มาให้ความรู้และรณรงค์เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,15:04   อ่าน 407 ครั้ง