รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ม.4   ตำบลท่าขมิ้น  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
เบอร์โทรศัพท์ 056-619654 เบอร์แฟกส์ 056-619654
Email : -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :