14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 640.28 KB
พรบ.การอำนวยความสะดวก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.17 KB