13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.76 KB
คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 770.47 KB