5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขมิ้น  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร
66130 โทรศัพท์ 056-619654 โทรสาร 056-619654
อีเมลล์  houyyaophittayakom@hotmail.com